บัญชีชำระเงินมัดจำค่าเช่ารถ

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : เอกชัย บินวาฮะ
ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : ตรัง
เลขบัญชี : 116-2-77242-9
บัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี : เอกชัย บินวาฮะ
ธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : ตรัง
เลขบัญชี : 903-0-333-677
บัญชี : ออมทรัพย์